Yeşaya (Isaiah)Back to previous chapterNext chapter
Ana Sayfa

Bölüm 31

Mısır'a Güvenmeyin

1 Vay haline yardım bulmak için Mısır'a inenlerin!

Atlara, çok sayıdaki savaş arabalarına,

Kalabalık atlılara güveniyorlar,

Ama İsrail'in Kutsalı'na güvenmiyor,

RAB'be yönelmiyorlar.

2 Oysa bilge olan RAB'dir.

Felaket getirebilir ve sözünü geri almaz.

Kötülük yapan soya,

Suç işleyenlerin yardımına karşı çıkar.

3 Mısırlılar Tanrı değil, insandır,

Atları da ruh değil, et ve kemiktir.

RAB'bin eli kalkınca yardım eden tökezler,

Yardım gören düşer, hep birlikte yok olurlar.

4 Çünkü RAB bana dedi ki:

"Avının başında homurdanan aslan

Bir araya çağrılan çoban topluluğunun

Bağırıp çağırmasından yılmadığı, gürültüsüne aldırmadığı gibi,

Her Şeye Egemen RAB de

Siyon Dağı'nın doruğuna inip savaşacak.

5 Her Şeye Egemen RAB

Kanat açmış kuşlar gibi koruyacak Yeruşalim'i.

Koruyup özgür kılacak, esirgeyip kurtaracak onu."

6 Ey İsrailoğulları,

Bunca vefasızlık ettiğiniz RAB'be dönün.

7 Çünkü hepiniz günahkâr ellerinizle yaptığınız

Altın ve gümüş putları o gün reddedip atacaksınız.

8 Asur kılıca yenik düşecek,

Ama insan kılıcına değil.

Halkı kılıçtan geçirilecek,

Ama bu insan kılıcı olmayacak.

Kimileri kaçıp kurtulacak,

Gençleri de angaryaya koşulacak.

9 Asur Kralı dehşet içinde kaçacak,

Önderleri sancağı görünce dehşete kapılacak.

Siyon'da ateşi,

Yeruşalim'de ocağı bulunan RAB söylüyor bunları.

Back to previous chapterNext chapter
Back | Next