Yaratılış (Genesis)Back to previous chapterNext chapter
Ana Sayfa

Bölüm 49

Yakup'un Son Sözleri

1 Yakup oğullarını çağırarak, "Yanıma toplanın" dedi, "Gelecekte size neler olacağını anlatayım.

2 "Yakupoğulları, toplanın ve dinleyin,

Babanız İsrail'e kulak verin.

3 Ruben, sen benim ilk oğlum, gücümsün,

Kudretimin ilk ürünüsün,

Saygı ve güç bakımından en üstünsün.

4 Ama su gibi oynaksın,

Üstün olmayacaksın artık.

Çünkü babanın yatağına çıkıp

Onu kirlettin.

Döşeğimi rezil ettin.

5 Şimon'la Levi kardeştir,

Kılıçları şiddet kusar.

6 Onların kurullarına girmem,

Toplantılarına katılmam.

Çünkü öfkelenince adam öldürdüler,

Canları istedikçe sığırları sakatladılar.

7 Lanet olsun öfkelerine,

Çünkü şiddetlidir.

Lanet olsun gazaplarına,

Çünkü zalimcedir.

Onları Yakup'ta böleceğim

Ve İsrail'de dağıtacağım.

8 Yahuda, kardeşlerin seni övecek,

Düşmanlarının ensesinde olacak elin.

Kardeşlerin önünde eğilecek.

9 Yahuda bir aslan yavrusudur.

Oğlum benim! Avından dönüp yere çömelir,

Aslan gibi, dişi bir aslan gibi yatarsın.

Kim onu uyandırabilir?

10 Sahibi gelene kadar

Krallık asası Yahuda'nın elinden çıkmayacak,

Yönetim hep onun soyunda kalacak,

Uluslar onun sözünü dinleyecek.

11 Eşeğini bir asmaya,

Sıpasını seçme bir dala bağlayacak;

Giysilerini şarapta,

Kaftanını üzümün kızıl kanında yıkayacak.

12 Gözleri şaraptan kızıl,

Dişleri sütten beyaz olacak.

13 Zevulun deniz kıyısında yaşayacak,

Liman olacak gemilere,

Sınırı Sayda'ya dek uzanacak.

14 İssakar semerler arasında yatan güçlü eşeğe benzer.

15 Ne zaman dinlenecek iyi bir yer,

Hoşuna giden bir ülke görse,

Yüklenmek için sırtını eğer,

Angaryaya katlanır.

16 Dan kendi halkını yönetecek,

Tıpkı bir İsrail oymağı gibi.

17 Yol kenarında bir yılan,

Toprak yolda bir engerek olacak Dan;

Atın topuklarını ısırıp

Atlıyı sırtüstü düşüren bir engerek.

18 Ben senin kurtarışını bekliyorum, ya RAB.

19 Gad akıncıların saldırısına uğrayacak.

Gad'sa onların topuğuna saldıracak.

20 Zengin yemekler olacak Aşer'de,

Krallara yaraşır lezzetli yiyecekler yetiştirecek Aşer.

21 Naftali salıverilmiş geyiğe benzer,

Sevimli yavrular doğurur.

22 Yusuf meyveli bir dala benzer,

Kaynak kıyısında verimli bir dala,

Filizleri duvarların üzerinden aşar.

23 Okçular acımadan saldırdı ona.

Düşmanca savurdular oklarını üzerine.

24 Ama onun yayı sağlam,

Kolları esnek çıktı.

Yakup'un güçlü Tanrısı,

İsrail'in Kayası, Çobanı olan Tanrı sayesinde.

25 Sana yardım eden babanın Tanrısı'dır,

Her Şeye Gücü Yeten Tanrı'dır seni kutsayan.

Yukarıdaki göklerin

Ve aşağıdaki denizlerin bereketiyle,

Memelerin, rahimlerin bereketiyle O'dur seni kutsayan.

26 Babanın hayırduaları sonsuz dağların

En uzak noktalarına ulaşır

Ve atalarımın dualarından yücedir.

Dualarım Yusuf'un başında,

Kardeşleri arasında önder olanın üstünde olacak.

27 Benyamin aç kurta benzer,

Sabah avını yer,

Akşam ganimeti paylaşır."

28 İsrail'in on iki oymağı bunlardır. Babaları onları kutsarken bunları söyledi. Her birini uygun biçimde kutsadı.

Yakup'un Ölümü

29-30 Sonra Yakup oğullarına şu buyrukları verdi: "Ben ölmek, halkıma kavuşmak üzereyim. Beni Kenan ülkesinde atalarımın yanına, Mamre yakınlarında Hititli Efron'un tarlasındaki mağaraya, Makpela Tarlası'ndaki mağaraya gömün. İbrahim o mağarayı mezar yapmak üzere Hititli Efron'dan tarlasıyla birlikte satın almıştı.

31 İbrahim'le karısı Sara, İshak'la karısı Rebeka oraya gömüldüler. Lea'yı da ben oraya gömdüm.

32 Tarla ile içindeki mağara Hititler'den satın alındı."

33 Yakup oğullarına verdiği buyrukları bitirince, ayaklarını yatağın içine çekti, son soluğunu vererek halkına kavuştu.

Back to previous chapterNext chapter
Back | Next